name:
email:
Ik help ouders hun kinderen na een ingrijpend verlies te begrijpen en te begeleiden, zodat zij weten hoe zij hun kinderen kunnen leren hoe om te gaan met tegenslag en verdriet in het leven.
Als je mijn persoonlijk verhaal kijkt, begrijp je waarom ik gezinnen en scholen begeleid.
In een aantal korte video's geef ik je meer informatie over hoe hiermee om te gaan in je gezin.
KLIK op de oranje button om de video's te bekijken
Video #1: 
Verdriet in jouw gezin
Video #2: 
Hoe vertel je het je kinderen
Video #3: 
Hoe anderen dat doen
Video #4: 
De mogelijkheden
Janet Schmidt Rouwtherapeut

Mijn ouders spraken open met ons, hun zes kinderen, over de dood. 
Zij vertelden hun verhalen en wij hingen aan hun lippen. Mijn vader leerde ons een liedje dat wij mooi vonden; over een meisje dat stierf. Het raakte me keer op keer en het nestelde zich in mijn hart.
Toen ik voor de klas stond, kwam ik veel diep verdriet tegen bij kinderen. Ze stagneerden erdoor in hun ontwikkeling. Door naar hun verhaal te luisteren, kwam er ruimte. Door in kringgesprekken over gevoelens te spreken ontstond er warmte, een stevige bedding om elkaar te helpen als er iets verdrietigs gebeurde.

Mijn overstap als remedial teacher en intern begeleider naar het speciaal onderwijs, maakte dat ik nog veel meer verdriet bij kinderen tegenkwam. Ik ging met de kinderen aan de slag en vertelde leerkrachten die hiernaar vroegen hoe zij voor het verdriet in de klas ruimte konden maken en toch ook aan onderwijs geven, toekwamen.
Vele werkvormen heb ik gemaakt die leerkrachten in kunnen zetten. Mooi te combineren ook met de SEO-lessen.
Scholen vragen me hen te begeleiden bij calamiteiten; een ondersteuning van management tot in de groep en een ouderbijeenkomst voor ouders.

In mijn praktijk geef ik ouders en hun kinderen informatie over hoe kinderen rouwen. Het geeft hen (h)erkenning! Naast de begeleiding door gesprek, gebruik ik vele materialen als hulpmiddel in het gesprek, want voor kinderen geldt...hoe concreter hoe beter. Iets in handen hebben geeft hen houvast in het gesprek. Het helpt de verbinding naar binnen te brengen; naar het gevoel, de gedachten.

De combinatie van ruim 35 jaar onderwijservaring én ruim 10 jaar ervaring als rouwtherapeut biedt een stevige basis om zowel vanuit school als kind en gezin goed mee te kunnen denken om te kijken wat nodig is. Elke situatie is anders en vraagt om specifieke afstemming. En deze afstemming vraagt om kennis, openheid en verbinding.

Na vele succesvolle trainingen gegeven te hebben en gezinnen begeleid te hebben, heb ik twee online programma's voor gezinnen ontwikkeld (scheiding en -naderend-overlijden) en een online-opleiding Specialist Rouw op School ontwikkeld speciaal voor leerkrachten. 

Janet Schmidt
Rouwtherapeut en Yogadocent
Aangesloten bij beroepsvereniging VIV
Mijn missie is om volwassenen te laten zien wat zij kunnen betekenen 
voor kinderen die te maken hebben met een ingrijpend verlies, zodat elk kind zich met ondersteuning gedragen weet, het verlies vanuit een veilige bedding kan integreren én zo ruimte heeft om zich optimaal te ontwikkelen.
Tarieven
Sessie in de praktijk: € 110,- incl. btw
 Praktijk in Bussum of Lelystad
 Sessie op locatie (thuis of school): 
 € 120 incl. btw
Bij sessie op locatie: Binnen een straal van 20 km van Lelystad wordt geen km-vergoeding in rekening gebracht.  
Daarbuiten wordt € 0,25 per km in rekening gebracht


Overeenkomst
Wanneer we samenwerken dan vraag ik je voor jou en/of je kind(eren) een begeleidingsovereenkomst te tekenen. 
Deze stuur ik je voorafgaand aan de sessie toe, zodat je deze ingevuld mee kunt nemen naar onze eerste contact-moment. In de overeenkomst staan o.a. je naw-gegevens en je begeleidingsvraag. Ik ga zorgvuldig en volgens beroeps-code om met deze gegevens.
Vergoeding
Vergoeding : vraag hiernaar bij je ziektenkosten-verzekeraar en noem
beroepsvereniging VIV.
Je kunt nl. je aanvullende verzekering aanspreken om voor vergoeding in aanmerking te komen.


Janet Schmidt
Kopenhagenlaan 141
8232RD Lelystad
info@janetschmidt.nl
0652731741


kvk 32146847
btw NL 190231348B02  Copyright 2018 - All Rights Reserved Janet Schmidt
Foto's van UNSPLASH of privé